DAISHICHI SAKE BROUWERIJ DAISHICHI SAKE BROUWERIJ DAISHICHI SAKE BROUWERIJ

Maatregelen door Daishichi genomen n.a.v. het ongeluk met de nucleaire reactor in Fukushima.


 Het nucleaire ongeluk in Fukushima en de nucleaire verontreiniging die daar het gevolg van was, hebben zowel in Japan als daarbuiten tot zorgen geleid. Hier willen wij onze klanten verzekeren dat Daishichi doeltreffende maatregelen heeft genomen om besmetting van onze sake te voorkomen.
 Wij kunnen met het volste vertrouwen vaststellen dat onze pruducten volkomen veilig en stralingsvrij zijn.
 Hieronder volgt een overzicht van de maatregelen die wij hebben genomen.

Ligging van Daishichi

 De Daishichi Sake Brouwerij ligt in het binnenland van Fukushima, op een afstand van 60 kilometer van de nucleaire centrale. Dit is te ver weg om direct bij de ramp betrokken te zijn, maar doordat een waterstofexplosie heeft plaatsgevonden die radioactiviteit over een groot gebied heeft verspreid, heeft ook in ons gebied besmetting plaatsgevonden.

Noodmaatregelen genomen tijdens het ongeluk

 Zodra wij het nieuws over het nucleaire ongeluk vernamen, hebben wij onmiddelijk alle airconditioners en ventilatoren stopgezet en kieren van ramen en luchtopeningen met plastic afgesloten, om in de brouwerij en de opslagruimten een luchtdichte ruimte te scheppen. Zo is voorkomen dat radioactieve stofdeeltjes het gebouw binnen zouden komen.
(Foto: ramen en ventilatoren zijn met plastic afgesloten.)
Permanente maatregelen genomen na het ongeluk

★ We hebben op alle ventilatie-openingen en luchttoegangen high-performance luchtfilters geinstalleerd. Geen stof van buiten kan de brouwerij binnenkomen.
★ We hebben hoge-snelheids luiken en air curtains geinstalleerd voor de ingangen tot de bottelingsfabriek en de opslagruimten van onze producten, zodat geen lucht van buiten de brouwerij kan binnenkomen.
★ We hebben een NaI scintillatiemeter (Hitachi Aloka Medical) aangeschaft en controleren rijst, water en onze eindproducten op de aanwezigheid van radioactiviteit volgens de standaard ingesteld door het Japanse Ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn.
(Foto: high-performance filter) (Foto: air curtain) (Foto: meetapparatuur)


De omgeving binnen de brouwerij

 De muren van de brouwerij bestaan uit 25 centimeter dik beton, dat op zijn beurt is bedekt met vuurvaste tegels en holle blokken, zodat de totale dikte 32 centimeter is. De opslagruimte voor sake heeft zelfs nog dikkere muren om de producten koel te houden. Geen straling kan door deze muren heendringen. Zoals hierboven beschreven, hebben we alle openingen en toegangen afgesloten met luchtfilters en air curtains. De omgeving binnen de brouwerij is bijzonder schoon.

Over het water

 Ons brouwwater is afkomstig uit een diepe bron binnen onze brouwerij, Naka Ido geheten. Straling kan niet in de bodem doordringen, zelfs in Chernobyl zijn stralingsdeeltjes niet dieper dan enkele centimeters gevonden. Het water in onze diepe bron is veilig � temeer omdat de bron binnen onze brouwerij is gelegen en er geen contact is met de buitenlucht. Sinds de lente van 2011 hebben we dit brouwwater bovendien enkele malen laten onderzoeken met een germaniumdetector. Er zijn geen stralingsdeeltjes gevonden.
 Ook het leidingwater dat we ontvangen van de gemeente Nihonmatsu (en dat we gebruiken voor schoonmaken, wassen van werktuigen, etc.) komt uit een diepe bron aan de voet van de Adatara-bergen en passert geen open water. De Gemeente Nihonmatsu publiceert regelmatig rapporten over de kwaliteit van het leidingwater en er zijn geen stralingsdeeltjes in aangetroffen.
(Foto: de Naka Ido Bron.)

Over de rijst

 De rijst die Daishichi gebruikt als grondstof voor het brouwen komt hoofdzakelijk uit drie gebieden: Aizu-Wakamatsu in west-Fukushima (Gohyakumangoku rijst), Toyama aan de kust van de Japanse Zee (Gohyakumangoku rijst), en de Hyogo Prefectuur in West Japan (Yamada Nishiki rijst) � allemaal gebieden op grote afstand van de nucleaire installatie. In Nihonmatsu bezitten we ook een eigen rijstveld, Mutenden geheten, waar onze staf organische rijst verbouwt. In 2011 hebben we dit veld braak laten liggen en de bovenste grondlaag verwijderd om het schoon te maken. We hebben een NaI scintillatiemeter (Hitachi Aloka Medical) aangeschaft en controleren alle rijst die we gebruiken grondig volgens de standaard vastgesteld door het Japanse Ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn. Gebaseerd op onze eigen stricte regels, kopen we alleen rijst uit gebieden waar geen straling is aangetroffen en we controleren deze per partij en producent met onze eigen meetapparatuur. We controleren de rijst nogmaals na het polijsten in onze polijstfabriek en tenslotte controleren we ook de gebrouwen sake. Er vindt dus een dubbele en zelfs driedubbele controle plaats. Daarnaast hebben we een apparaat dat rijst controleert op afwijkende korrels (bijvoorbeeld groene of slechte korrels) en deze verwijdert. Met andere woorden, we gebruiken alleen zorgvuldig geselecteerde rijstkorrels voor onze sake. We doen onze uiterste best om de veiligheid te garanderen van de rijst die we gebruiken.

Onze producten

 Onze top producten zoals de ginjo sakes Myoka Rangyoku, Houreki, Shoka, Minowamon, Masakura en Kaiden en de pruimensakes Gokujohin en Kimoto Umeshu worden onmiddelijk na fermentatie en persen gebotteld en dan in gekoelde ruimten opgeslagen om te rijpen. Onze Kimoto sake rijpt met het verstrijken van de tijd en brengt een ruime periode in onze opslag door. Van de bovengenoemde producten die nu worden verscheept, is de Myoka Rangyoku van brouwjaar (brewing year, BY) 2007, de ginjo sakes zijn van brouwjaar 2009 en de pruimensake is van brouwjaar 2010. Deze producten zijn absoluut vrij van enige invloed van het nucleaire ongeluk.
 Onze Junmai Kimoto, Junmai Kimoto CLASSIC, Junmai Kimoto Yamada Nishiki, Karakuchi Kimoto, Kimoto en Seishu Daishichi worden na fermentaie in opslagtanks bewaard, voor een periode die varieert van 10 maanden tot enkele jaren. Wanneer deze producten geschikt zijn om te drinken, worden ze gebotteld en verscheept. Producten die nu worden verkocht zijn alle van brouwjaar 2010 of vroeger.
 Alleen Yukishibori Namagenshu en Yukishibori Sparkling Nigori zijn geproduceerd in 2011. Natuurlijk hebben we alle ingredi�nten grondig gecontroleerd en is deze sake is onder volledig veilige omstandigheden geproduceerd. We hebben ze op straling laten onderzoeken door de Hightech Plaza van de Fukushima Prefectuur (met een germaniumdetector) en er is in het geheel niets gevonden. Wij zullen ook onze andere, nieuwe producten door onafhankelijke, openbare instituten laten onderzoeken.
 Bovendien bezit onze bottelingsfabriek de eerste zuurstofvrije bottelinglijn in Japan. Het bottelen vindt plaats in een zuurstofvrije, hermetisch afgesloten toestand waar geen contact tussen de sake en de buitenlucht mogelijk is. Zoals hierboven beschreven, houden we bovendien de omgeving binnen rein met high-performance luchtfilters en air curtains.

★★Al Daishichi's producten zijn volkomen veilig★★

 Zoals hierboven aangetoond, kunnen we met volle overtuiging vaststellen dat alle producten van Daishichi volkomen veilig zijn.FAQ

DAISHICHI SAKE BREWERY CO., LTD.
1-66 Takeda, Nihonmatsu,
Fukushima 964-0902, JAPAN
FAX +81 243-23-0008
E-mail:info@daishichi.com

Uw vragen gesteld in het Engels of Japans zullen wij graag beantwoorden.