DAISHICHI SAKE BROUWERIJ DAISHICHI SAKE BROUWERIJ DAISHICHI SAKE BROUWERIJ

Daishichi Theme Park

| Daishichi Theme Park | The definitive kimoto brewing compendium | Super-flat Rice Polishing Technique |
| Sake brewery tour | Next-generation bottling line |

De jongste generatie bottelinglijn

Next-generation bottling line
Bij het ontwerpen van een nieuwe bottelinglijn was het doel van Daishichi niet alleen om op de korte termijn sake vers te kunnen aanbieden, maar ook om op de lange termijn een stabiele en betrouwbare kwaliteit te waarborgen. Dit concept heeft geleid tot het opzetten van een voor Japan unieke bottelinglijn.

Japan's eerste zuurstofvrije bottelingsysteem
Ons was opgevallen dat conventionele bottelinglijnen in clean rooms niet kunnen voorkomen dat door blootstelling van de sake aan lucht oxidatie en verlies van aroma optreden. Daishichi's oplossing was een nieuw bottelingsysteem te cre�eren dat alle contact tussen sake en operator en tussen sake en lucht onmogelijk maakt. We hebben Japan's eerste vulmachine met tegendruk ge�ntroduceerd, uitgerust met een stikstofvervangingssysteem. Het bottelen vindt plaats in een hermetisch afgesloten omgeving waar de zuurstof is uitgedreven. Dit voorkomt vervuiling of oxidatie van de sake, waardoor de kwaliteit op de lange termijn is gewaarborgd.

1. De vulbuis komt naar beneden en sluit de mond van de lege fles hermetisch af.
2. De lucht wordt uit de fles gezogen zodat een vacu�m ontstaat.
3. De fles wordt met stikstof gevuld.
4. De fles wordt met sake gevuld, waardoor de stikstof uit de fles wordt gedreven.
5. De vulbuis verwijdert zich van de mond van de fles, die snel van dop wordt voorzien. 

Hoge betrouwbaarheid door fail-safe mechanisme.
Verschillen in kwaliteit tijdens het bottelen zijn te wijten aan problemen in de productielijn die een opeenhoping van sake veroorzaken, waardoor deze oxideert en te warm wordt. Het is in de praktijk onmogelijk alle onvoorziene stokkingen van de productielijn te voorkomen. Daarom heeft Daishichi zijn eigen back-up system toegevoegd aan de lijn, gebaseerd op fail-safe principes, om onvoorziene problemen het hoofd te kunnen bieden. Een precieze controle op de lijn die zijn weerga niet kent, zorgt er voor dat het back-up system onmiddelijk in werking treedt indien er een problem is, zodat de vulmachine stabiel door kan draaien.

Zo kwam Japan's eerste, originele bottelinglijn van de jongste generatie tot stand.

De invloed van zuurstofvrij bottelen op de kwaliteit van de sake

Conventionele bottelingmachines brengen sake bij een hoge temperatuur in contact met de lucht in de fles, wanneer de sake het gevoeligste is voor chemische reacties. Ten gevolge daarvan raakt de sake lichtelijk geoxideerd gedurende het bottelingproces. Abrupt geoxideerde sake is ge�rriteerd en het duurt weken voordat ze tot rust komt en de oorspronkelijke kwaliteit terugkeert. De zuurstof die met de sake is vermengd, maakt dat de sake op de lange termijn sneller achteruit gaat.

Een zuurstofvrije lijn waarbij de sake niet met lucht in contact komt betekent daarentegen dat geen oxidatie plaatsvindt en dat de sake zelfs direct na het bottelen heel soepel en zacht is. Bovendien is ze ook op de lange termin het minst gevoelig voor achteruitgang door oxidatie.


TERUG


FAQ

DAISHICHI SAKE BREWERY CO., LTD.
1-66 Takeda, Nihonmatsu,
Fukushima 964-0902, JAPAN
FAX +81 243-23-0008
E-mail:info@daishichi.com

Uw vragen gesteld in het Engels of Japans zullen wij graag beantwoorden.